عزیزانی که از استان های (تهران، کرج، قم )  ثبت سفارش و درخواست خدمات ثبت میکنند،

امکان پرداخت درب منزل وجود دارد.

ارسال و تحویل تا حداکثر 48 ساعت.

و شهر های (اصفهان، رشت، مشهد، ساوه، قزوین، کاشان، مازندران، گرمسار، همدان)

ارسال و تحویل تا حداکثر 72 ساعت.

امکان نصب و تحویل همزمان  (فقط در استان های تهران، کرج، قم) در صورت هماهنگی.

تلفن مشاورین فروش: 0990340089009903400790

برای دسترسی به فروشگاه اینجا کلیلک کنید.